Hibrit Enerji Sistemleri

Güneş ve rüzgar, sistemleri gibi birden çok enerji kaynağı kullanılarak oluşturulan sistemlere hibrit enerji sistemleri denir Hibrit enerji Sistemi satış ve kurulumunu yapmaktayız.

Güneş Enerjisi Sistemleri

Güneş enerjisi sistemleri, güneş panelleri kullanılarak oluşturulan sistemlere denir. Güneş enerjisi sistemleri satış ve kurulumunu yapmaktayız.

Rüzgar Türbin Enerji Sistemleri

Rüzgar Türbin Enerji sistemleri rüzgar kaynağı kullanılarak oluşturulan sistemlere denir. Rüzgar Türbin Enerji Sistemleri enerji sistemleri satış ve kurulumunu yapmaktayız.

Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisidir, güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Bu enerjinin dünyaya gelen küçük bir bölümü dahi, insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970′lerden sonra hız kazanmış, güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, güneş enerjisi çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir.
Fotovoltaik güneş hücreleri, üzerine güneş ışığı düştüğünde güneş enerjisini doğrudan DC elektrik enerjisine çeviren ve bu süreçte Silikon, Galyum, Arsenit, Kadmiyum Tellurid ya da Bakır İndiyum Diselenid gibi yarı iletkenleri kullanan düzeneklerdir.
Bu sorunun yanıtı yapılacak önfizibilite çalışmasından sonra kullanıcılara sunulmaktadır. Türbinlerin üretimleri rüzgarın hızıyla doğru orantılıdır.

Hazır Setlerimiz

  • 1 KW RÜZGAR TÜRBİNİ / HAZIR SET
  • 2 KW RÜZGAR TÜRBİNİ HAZIR SET
  • HİBRİT SİSTEM / PAKET 1-Günlük Üretim:4300 w (4.3 kW)tasarruflu lambalar, telefon şarj,37 ekran televizyon, laptop, ofis tipi buzdolabı çalıştırır.
  • 4 KW ÜRETEN SOLAR SİSTEM
  • Hazır paket Solar Sistemler

Uygulamalar